Selecteer een pagina
Workshop omgaan met schoolklassen

Op 6 december was ik uitgenodigd door Koepel, de marktplaats voor cultuur- en natuureducatie in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Rupchen. Vanwege het 10-jarig bestaan van Koepel organiseerden zij een inspiratiemiddag voor alle vrijwilligers die schoolklassen ontvangen in het kader van erfgoed- en natuureducatie. Coördinator Hanne Poos vroeg mij een workshop te verzorgen over het omgaan met schoolklassen en daarbij ook aandacht te besteden aan de rol van vrijwilligers in cultuureducatie.

De nadruk lag echter op interactiever werken met de leerlingen. Kernwoord daarbij is empathie: hoe kun je meer vanuit de ander denken? Meer vanuit leerlingen, maar ook meer vanuit collega’s in eigen en andere instellingen?

Enkele quotes uit de evaluatiebriefjes:

Wat ik meeneem is: goed omgaan met de kinderen, verbaal en non-verbaal. Goede presentatie van Arja.

Tips en Tops: Zorg als rondleider voor een goed en interessant verhaal en betrek de kinderen er zoveel mogelijk bij!

Opmerkingen over waarneembaar gedrag. 

Tops: We moeten zelf aan de slag. We konden even bewegen. Boeiend betoog. Sprekende voorbeelden.