Selecteer een pagina

Over Arja

Mensen in staat stellen om cultuur en erfgoed te ontdekken en daar zelf betekenis aan te geven: dat is mijn drijfveer in m’n werk. Ik ben een ‘museumdier’, maar ook thuis in het brede erfgoedveld. Mijn specialisme is educatie en publieksbereik in brede zin.
In m’n vrije tijd ben ik rondleider in de Domkerk en ik vind niets leuker dan kinderen, ouderen, of ‘gewone’ mensen te prikkelen om anders te kijken en meer te halen uit hun bezoek.

Drie dagen per week geef ik leiding aan Stadsmuseum Woerden. In mei 2018 heb ik ook dit bedrijf opgericht, om daarnaast activiteiten op freelance basis uit te voeren. In 2019 heb ik een dag per week als specialist cultuureducatie gewerkt bij het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst), in 2020 heb ik daar nog een aantal uren. Ook doceer ik het vak Erfgoed & Onderwijs als gastdocent bij de Reinwardt Academie.

Eerder werkte ik voor het Amsterdam Museum en het Tropenmuseum, CODA (Apeldoorn) en Landschap Erfgoed Utrecht.  Ik ben in de internationale museumvereniging ICOM (International Council Of Museums), nu als lid van het bestuur van ICOM Nederland, voorheen als bestuurslid in CECA, het educatiecomité. Sinds 1 januari 2020 ben ik daarnaast lid van de adviescommissie Geschiedenis en letteren van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zie voor mijn CV: