Selecteer een pagina
Digitale toepassingen in museum/erfgoededucatie

Vanuit mijn opdracht voor het LKCA ben ik sinds februari bezig om me te verdiepen in  het gebruik van digitale toepassingen in de erfgoed/cultuureducatie in brede zin. Hoe kun je meer structuur kunt krijgen in het denken over digitale toepassingen? Bijvoorbeeld door goed te onderscheiden welke (didactische) functies digitale elementen hebben in het leerproces. Wat voor soort toepassingen zijn geschikt, gezien het educatieve doel dat je als erfgoedorganisatie wilt bereiken? Wanneer voegen digitale elementen echt iets toe?

Daarover leidde ik een workshop tijdens het DEN-Event in Rotterdam op 5 maart, gevolgd door een Engelstalige workshop voor Belgische museumcollega’s in Brussel op 18 maart. Tijdens een expertmeeting op 6 juni bij het LKCA in Utrecht konden we met de genodigden nog een stap te zetten in de richting van het bewuster en succesvol inzetten van digitale mogelijkheden in de museum/erfgoedsector.

De verslagen van de workshop in Brussel en de Expertmeeting zijn beschikbaar.